دفتر مركزی شركت:
دفتر مركزی شركت نگین بهداشت آرین
تهران ،خیابان سهروردی شمالی-خ خرمشهر,
خ گلشن پ 4.

شماره تماس: 88543555 (9821+)
ایمیل: mdoffice[at]parjak.com
كارخانه:
شهرک صنعتی ایوانكی

شماره تماس: 4583311 (98233+)
شماره تماس: 4583312 (98233+)
ارتباط مستقیم با واحد روابط عمومی:
شماره تماس: 1142956 (98912+)
ایمیل: crm[at]parjak.com
ارتباط با مدیر فروش:
مدیر فروش:
آقای ابدی


شماره تماس: 88500300 (9821+)
ارتباط با بخش تحقیق و توسعه:
دکتر آرمان(داروساز)

ایمیل: dr.arman[at]parjak.com

فرم تماس